OLJEBAR MED 1 KRAN

OLJEBAR MED 1 KRAN

Artikelnummer: 860361200
Benämning: OLJEBAR MED 1 KRAN

Beskrivning

För anslutning från oljepump för att få en tappkran.