Integritet & GDPR

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och därför vill vi informera dig om att vi nu uppdaterat vår integritetspolicy i enhighet med GDPR. I den beskriver vi bland annat vilka personuppgifter vi hanterar, varför vi hanterar dem samt på vilken lagrig grund hantering sker.

Vår integritetspolicy som du hittar här nedan.


PERSONUPPGIFTSPOLICY

Version maj 2018

Din integritet är viktig för oss på Gelins-KGK AB och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund till oss ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Gelins-KGK AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 1. Vilka är Gelins-KGK AB
 2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgifts policy
 3. Vilka data samlar Gelins-KGK AB in och hur används den?
 4. Säkerhet
 5. Personuppgiftsbiträden till Gelins-KGK AB
 6. Hur används cookies?
 7. Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?
 8. Överföring av information
 9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy
 1. Vilka är Gelins-KGK AB

I denna policy kallas Gelins-KGK AB, 556572-5362 för Gelins-KGK och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för kunden. Gelins-KGK ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilken kan vara på hemsidan, i webbshopen, via epost eller direkt via telefon.

Gelins-KGK går att nå på följande sätt:

Post: Gelins-KGK AB, Box 207, Göteborgsvägen 1, 532 37  SKARA

Tel: 0511-13130, e-post: info@gelins-kgk.se

 1. Vilket tillämpningsområde gäller denna personpolicy

Denna policy gäller för användare som handlar av oss på något av följande sätt: Via inloggning i vår i vår webbshop www.gelins-kgk.se,  ringer, faxar eller mejlar oss.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som kund som en fysisk nu levande person. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund dvs ett berättigat intresse.Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när det behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationsnummer/Personnummer
 • Bankrelaterade uppgifter
 • IP-adress

Vi lagrar inte känsliga personuppgifter så som ras etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, religiös eller filosofisk övertygelse.

 1. Data som Gelins-KGK samlar in och hur den används.

Gelins-KGK agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Gelins-KGK ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund,
Men vi samlar även in uppgifter om dig som vill bli kontaktad av oss via e-post och formulär på hemsida.

Gelins-KGK agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har Gelins-KGK ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs.
Vi behandlar inte känsliga personuppgifter förutom då ditt personnummer är ditt organisationsnummer.

 1. Säkerhet

Gelins-KGK skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska lösningar.
Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Gelins-KGKs system som hanterar personuppgifter.
Anställda på Gelins-KGK samt personuppgiftbiträden ska följa Gelins-KGKs interna IT-Policy.

 1. Personuppgiftsbiträden till Gelins-KGKGelins-KGK förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden och att dessa följer GDPR.
 2. Hur används cookies

Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband med köp i vår webbshop.
Cookies är små textfiler som placeras på datorn av webbservern.
Dessa fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker.
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på grafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse.
 • Sparar ner det som du handlar i en varukorg.
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplatsen i syfte att förbättra användarupplevelsen.

Det finns två typer av cookies och båda används på Gelins-KGK:s hemsida.

Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare.
På Gelins-KGK:s webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den.
Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Gelins-KGK:s hemsida.

 1. Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?

Gelins-KGK använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som är kund hos oss. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

 1. Överföring av information

Gelins-KGK och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

 1. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.


DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad hos Gelins-KGK AB har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändmål.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (tex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Gelins-KGK kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 0511-13130 eller via e-post info@gelins-kgk.se


PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR
Personuppgifts-
behandling
Syftet med behandlingenKategori av personuppgifterKategorier av registreradeRättslig grundLagringstid
BackupSäkerställa datainformationKontaktuppgifterAllaAvtal + intresseavvägning10 år
HemsidaVisning av sortimentCookie, IP-AdressHemsidebesökareIntresseavvägning1 år
E-postKommunikationKontaktuppgifterAllaAvtal + intresseavvägning10 år
Fakturering/BetalningFakturera kunder och få betaltFaktureringsuppgifterKunderAvtal + lagkrav10 år
KatalogutskickÅterkoppling för affärKontaktuppgifterKunderAvtal + intresseavvägning1 Månad
KontaktformulärÅterkoppling för affärKontaktuppgifterKunderAvtal + intresseavvägning2 år
KundorderRegistrera order och ordererkännandeKontaktuppgifterKunderAvtal + intresseavvägning10 år
KundregisterSälja produkt eller tjänst till kundKontaktuppgifterKunderAvtal + intresseavvägningSenaste köp  +7 år
NyhetsbrevÅterkoppling för affärKontaktuppgifterKunderAvtal + intresseavvägning10 år
OffertFörberedelse för affärKontaktuppgifterKunderAvtal + intresseavvägning2 år
TransportLeverans av varor samt spåra sändningarKontaktuppgifterKunderAvtal6 månader
LeverantörsreskontraHantera inköpKontaktuppgifterLeverantörerAvtal + lagkrav10 år
ReturerTransportdokumentKontaktuppgifterLeverantörerAvtal6 månader
ArbetssökandeUtvärdera och välja person att rekryteraKontaktuppgifterArbetssökandeIntresseavvgägning +
Samtycke
Rekryteringsprocess
+ 6 mån vid samtycke