Sök
Slider

Leveranser

Publicerad: 2020-03-20

Leveranser under rådande pandemi
(Covid-19)

Vi har i dagsläget inga märkbara förseningar av våra
leveranser. Om det uppstår förseningar kommer vi på
Gelins-KGK AB kontakta berörda kunder. Har ni frågor om
order och leverans? Kontakta oss via:
order@gelins-kgk.se | +46 511 131 30

För allmän krisinformation hänvisar vi till www.Krisinformation.se