Om Gelins-KGK

SKARAFÖRETAG BYTER ÄGARE 2014-10-20

I måndags bytte Skaraföretaget Gelins-KGK AB ägare till Indutrade.
– Det är ett generationsskifte på gång. Jag fyller 68 år i år, det finns mer i livet att göra än arbete, säger tidigare VD:n Bengt Jansson som snart ska bli pensionär.

Gelins-KGK AB är ett agenturföretag som säljer produkter inom lantbruk, industri och fordon som högtryckstvättar, kompressorer och tryckluftsverktyg. Företaget säljer i hela Sverige och har sina leverantörer i Tyskland och Italien.

Gelins har 22 anställda och omsättningen är på 110 miljoner kronor. De håller till på Göteborgsvägen i Skara och ägdes fram i måndags av Bengt Jansson och två delägare till.

Den nya ägaren är Indutrade. Det är en börsnoterad koncern som äger 180 bolag med liknande storlek och verksamhet som Gelins. Varje enskilt bolag drivs med individuella mål, så de har alla en stor frihet att styra sin egen verksamhet.

För Gelins del innebär ägarbytet att företaget drivs precis som förut i Skara med samma personal. För Bengt Janssons del är det viktigt att Gelins stannar i Skara.

– Därför vände vi oss till Indutrade. De har rätt affärsfilosofi och driver företaget vidare i samma anda, säger Bengt Jansson.

Företaget startades i Skara 1942 och Bengt Jansson har varit VD. sedan 1987. När Bengt Jansson går i pension ska han ägna sig mer åt underhåll av sina fastigheter och att umgås med och hjälpa sin familj.

Det dröjer dock ett tag till innan pensionärslivet kan börja för Bengt Jansson. Ett av kraven från Indutrade är att han stannar i Gelins ett år till för att få en bra övergång. Ny VD är Jerker Linder.

Källa: SKLT Skaraborgs Läns Tidning

BENGT JANSSON, GELINS–KGK AB, UTSEDD TILL ÅRETS FÖRETAGARE

Motivering:
Kombinationen av det lilla företagets inneboende styrka med dess beredskap för snabba förändringar, har tillsammans med Bengt Janssons handlingskraft möjliggjort för Gelins-KGK AB att tillvarata de möjligheter som öppnats i såväl låg- som högkonjunktur. Bengt har därigenom lyckats befästa företagets positioner och skapat en stabil affärsverksamhet som med uthållighet kan möta framtida utmaningar.

Gelins-KGK AB är ett grossistföretag i Skara som startade 1942. Bengt Jansson började sin bana 1983 som säljare och blev 1987 VD för företaget, där det förutom Bengt också finns två passiva delägare. Som den aktive delägaren i bolaget har Bengt Jansson genom sitt ledarskap framgångsrikt utvecklat företaget till en affärsverksamhet som erbjuder ett brett urval av produkter för industri, fordon och lantbruk. Den produkt som en gång i tiden lade grunden för företagets existens – luftkompressorn – utgör fortfarande en viktig del i ett sortiment som idag omfattar mer än 2.000 artiklar.

Som entreprenör har Bengt Jansson kraftigt expanderat företaget, vilket inte minst speglas i utvecklingen av bolagets omsättning. Företaget har gått från 2.5 mkr 1987 till inte mindre än 118 mkr 2010. Under perioden har bolaget förvärvat två företag – 1994 förvärvades KGK och 2007 köptes HDF Maskin.

Kontor, service och lager är placerade i Skara och företaget har återförsäljare från Ystad i söder till Kiruna i norr. Idag har företaget 24 anställda varav nära hälften jobbar med försäljningen.

Under alla de år som Bengt lett företaget har bolaget uppvisat ett positivt ekonomiskt resultat och det även i tider där många andra företag sett det som en omöjlig uppgift. Kombinationen av det lilla företagets inneboende styrka med beredskap för snabba förändringar har tillsammans med Bengts handlingskraft gjort att Gelins-KGK AB kunnat tillvarata de möjligheter som öppnats i såväl låg- som högkonjunktur. Jansson har därmed lyckats befästa företagets positioner och skapat en stabil affärsverksamhet som med uthållighet kan möta framtida utmaningar.

Skara kommun vill med priset Årets Företagare lyfta fram den goda företagarprestation som Bengt har utfört och utför i kommunen. Med uppmärksamheten som priset skapar vill kommunen också bidra till att stärka entrepenörsandan i kommunen, genom att visa på en positiv förebild och ett utmärkt föredöme för dem som själva är intresserade av att starta företag.

FÖLJANDE KRITERIER LIGGER TILL GRUND FÖR ATT FINNAS MED I URVALET:

  • Företaget skall ha sitt säte i kommunen
  • Ägaren skall vara en entreprenör
  • Företaget skall ha god affärsmoral och ett gott renommé bland konkurrenter, kunder, anställda, leverantörer och samhället i övrigt
  • Företaget skall vara ekonomiskt stabilt med prognos om framtida utveckling
  • Företaget skall ha haft en flerårig verksamhet

I utnämningen av Årets Företag samverkar kommunen med den lokala avdelningen av Företagarna.