Sök
Kategorier
Slider

Elverk och motorsvetsar


Vilket elverk skall jag välja?

Elverk kommer till nytta vid många tillfällen. Vanligaste användningsområdet är som reservkraft vid arbete där det ej finns nätspänning eller vid strömavbrott.
Elverk kan också användas för att driva olika typer av maskiner som svetsar och elverktyg. Även för drift av datorer mm fungerar ett elverk utmärkt.


Det kan vara svårt att veta vilket elverk man ska välja, här går vi igenom lite tekniska detaljer kring valet av elverk.
Vilken effekt, watt, behöver jag ha?

Alla elektroniska produkter är märkta med den watt-mängd som de förbrukar. På de flesta produkter stämmer denna märkning men det finns en kategori med undantag som är viktigt att känna till – induktiva laster. Induktiv last drar de produkter som har någon typ av elmotor eller enkelt uttryckt innehåller mycket metall.

Exempel på produkter med induktiv last är kylskåp, kompressorer, mikrovågsugn, AC och andra något större maskiner.

Varför är detta viktigt att känna till? Jo, då dom drar mycket mer watt i startfasen, så kallad toppeffekt eller startström, än vad deras märkdata säger. Vanligtvis drar de ca dubbel mängd effekt i startögonblicket. Men det kan vara upp till fyra-fem gånger så stor som den kontinuerliga effekten.

Ett elverk levererar ofta en startström eller toppeffekt och en något lägre kontinuerlig effekt. Detta tillåter elverket att starta upp produkter som drar mer i startström. När du vet vad de produkter du vill driva drar i startström och kontinuerlig ström mätt i watt kan du enkelt läsa dig till vilken modell du behöver.

Vill du kunna driva flera produkter samtidigt lägger du ihop deras effekt och använder den summan för att hitta en passande modell.

Kom ihåg – välj aldrig ett elverk som ger exakt så mycket watt som du behöver. Effekten kan ibland variera på både lasten och elverket vilket gör att du skall välja ett elverk som ligger en bit över det du behöver. En annan fördel med detta är att elverket inte behöver gå så tungt.

Kan jag driva dator och annan känslig elektronik från ett elverk?

Ja, om elverket har inverterteknologi, Den ger ren och pålitlig el som du kan koppla in vad som helst i kan du använda det till känslig elektronik så som dator och skärmar då det ger samma el som ett eluttag.

Hondas-elverk ger extremt stadig och pålitlig el som lämpar sig väl för alla typer av finelektronisk utrustning.

Tidigare har det inte varit så vanligt med inverterelverk men det blir allt vanligare och viktigare.  Ett elverk som saknar inverter men som har AVR (Automatisk Volt Regulator) kan också användas för känslig utrustning. Skillnaden är att istället för att hålla spänningen jämn stänger AVR-funktionen av elverket om en variation i Volten upptäcks.

På dieselelverk är det ovanligt med inverterteknik men har ibland AVR – Automatisk Voltreglering. Detta är inte samma sak som en inverter men skyddar dina förbrukare mot variation i elverkets Volt.

Vilken storlek på elverk behöver jag till min svets?

En svets effekt anges på utgående effekt i Ampere till skillnad från andra enheter som anges i sin ingående effekt i Watt. För att räkna ut ingående effekt på en svets tar man den angivna utgående effekten och delar den med 30.

Ett räkneexempel: En svets drar 130A. 130/30 = 4,3kW eller 4300w. Eftersom detta är en uppskattning är det vår rekommendation att välja ett elverk som ger något högre kontinuerlig effekt än vad som behövs. En svets har också vanligtvis en hög startström som också gör att du kan behöva gå upp i storlek på elverk. Dock kan detta kanske kompenseras med att många svetsare sällan svetsar med full effekt.

Hur kopplar jag in mitt elverk till huset vid ett strömavbrott?

Detta skall ALLTID göras av en utbildad elektriker.

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV ELVERK
Vid start av elmotor måste man ta hänsyn till den effekt som motorn kräver när den startar. Den kan vara 3-7 gånger större än märkeffekten, beroende på typ av motor och om motorn är belastad under starten. Elverken tål en överbelastning med 100% i startögonblicket.
Var noga med att kontrollera vilken effekt motorn kräver under drift (står på motorns märkskylt) innan du ansluter motorn till elverket.