Menu
Kategorier

Reno dieseldrivna hetvattenaggregat

Kallvatten / Hetvatten

Motortyp

Slangvinda

Arbetstryck (bar)

Vattenmängd (liter/minut)

Erforderlig säkring (ampere)

1 produkt