Menu
Kategorier
Ingersoll Rand

Verktyg


BRANDSLÄCKARE

Brandsläckaren är ditt hjälpmedel om olyckan är framme, men det är viktigt vilken typ av brandsläckare du ska välja. Det beror på vilken typ av brand som uppstår och vem som ska använda den.
För hemmabruk rekommenderar vi pulversläckare, det är den typ av brandsläckare som släcker bränder i flest typer av material. Förutom pulversläckare hittar du skumsläckare, koldioxidsläckare, lithiumsläckare och släckspray i vårt sortiment.

Rejäl och tillförlitlig konstruktion

Släckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3.
Samtliga behållare är av stål lackerade med slagtålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med bärhandtag och avtryckare tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. Enkel att använda. Som standard levereras alla modeller med väggfäste. Fordonshållare finns som tillbehör.

Pulver har bäst släckeffekt

Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt och är mest kostnadseffektivt. Det släcker brand på tre sätt:

 1. Kedjereaktion i branden stoppas. Pulvret binder upp de fria radikalerna och stoppar fortsatt förbränning.
 2. Pulverkristallerna smälter och bildar en glasyr på det brinnande ämnet. Det hindrar effektivt återantändning.
 3. Pulvret kyler branden. Det åtgår energi när pulvret bryts ner och smälter. Pulvret är det mest mångsidiga släckmedlet och enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper:
  A Fibrösa material som trä, tyg och papper.
  B Vätskor, plaster, bensin och olja.
  C Gaser t.ex. stadsgas, gasol.
  Släckaren kan användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna är köldbeständiga och kan vara placerade utomhus även vintertid.
Många användningsområden

Lämpliga användningsområden är på fordon och fartyg samt i ladugårdar, verkstäder och förråd. Den enkla hanteringen gör den också lämplig för privatpersoner i lägenheter, villor och fritidshus.
6 kg släckaren uppfyller försäkringsbolagens krav för jordbrukstraktorer och grävmaskiner och andra anläggningsmaskiner. Släckaren används också på fordon som transporterar farligt gods. Den uppfyller räddningsverkets ADR-regler.

9 liter skumsläckare – släckare för hemmet och kontoret

Skumsläckaren har samma enkla och tillförlitliga konstruktion som pulversläckaren. Den är dock laddad med en blandning av vatten och filmbildande skum. Släckaren har hög släckeffekt mot fibrösa material (brandtyp A) och brinnande vätskor (brandtyp B). Den är olämplig mot brinnande gaser och kan inte monteras utomhus vid minusgrader. Väggfäste som standardutrustning. Som extra tillbehör kan skak- och vibrationstestad hållare för fordon och fartyg levereras. Användning: Lämpliga användningsområden är offentlig miljö som butiker, samlingslokaler och fartyg. Den enkla hanteringen gör dem också lämpliga för privatpersoner i villor och fritidshus. De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning där man har blandade brandrisker men vill
undvika nedskräpning med pulver.

CO²-släckare

Kolsyresläckaren ger ett effektivt skydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid är en gas som släcker brand i vätskor, gaser och plaster. Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t.ex. runt en motor eller ett elskåp. Gasen leder inte heller ström och kan användas direkt mot spänningsförande utrustning. Enkel hantering, robust konstruktion i kombination med hög kvalitet på material och ytbehandling gör släckarna lämpliga även för de mest krävande miljöer. CO² är ett rent släckmedel som inte lämnar några rester efter sig.

Regler och Krav
Släckarna uppfyller kraven för bland annat följande användningsområden:
ModellGodkänd förRegler från
2 kg pulverHobby- och veteranbilar,
FritidsbåtarMinimaskiner
Försäkringsbolag.
Sjöfartsverket och
försäkringsbolag.
Försäkringsbolag.
6 kg pulverADR-transporter
Fartyg – inredning
Anläggningsmaskiner
Hem och bostad
Räddningsverk
Sjöfartsverk
Försäkringsbolag
Regler från konsumentverket
9 liter skumHem och bostadRegler från konsumentverket

DAMMSUGARE

Vi har produkterna som underlättar och gör städningen lättare för dig.

I vårt breda sortiment av dammsugare erbjuder vi både torrdammsugare och våtdammsugare för hemmet, fordon och industri.

En funktionell industridammsugare är lika viktig som de andra verktygen när man ska utföra ett hantverks- eller byggprojekt på bästa sätt. I dessa miljöer uppstår det ofta stora mängder damm och annat, vilket betyder att man också måste ha ett effektivt sätt att ta hand om det på. Svaret på detta problem är en industridammsugare som med sin stora kapacitet och flera motorer med bra sugförmåga klarar av att ta hand om det allra mesta du kan tänkas behöva suga upp. Allt ifrån vatten, betong, gips, aska eller spannmål.

Ett komplett sortiment

Eftersom att alla projekt och behov är unika har vi ett komplett sortiment med dammsugare, så att alla ska kunna hitta en modell som passar. Våra dammsugare har hög kvalitet och kommer prestera i många år framöver.

Ditt behov är vår standard. Oavsett vad du är på jakt efter så hjälper vi dig gärna att hitta det du söker.


ELVERK
Vilket elverk skall jag välja?

Elverk kommer till nytta vid många tillfällen. Vanligaste användningsområdet är som reservkraft vid arbete där det ej finns nätspänning eller vid strömavbrott.
Elverk kan också användas för att driva olika typer av maskiner som svetsar och elverktyg. Även för drift av datorer mm fungerar ett elverk utmärkt.

Det kan vara svårt att veta vilket elverk man ska välja, här går vi igenom lite tekniska detaljer kring valet av elverk.
Vilken effekt, watt, behöver jag ha?

Alla elektroniska produkter är märkta med den watt-mängd som de förbrukar. På de flesta produkter stämmer denna märkning men det finns en kategori med undantag som är viktigt att känna till – induktiva laster. Induktiv last drar de produkter som har någon typ av elmotor eller enkelt uttryckt innehåller mycket metall.Exempel på produkter med induktiv last är kylskåp, kompressorer, mikrovågsugn, AC och andra något större maskiner.
Varför är detta viktigt att känna till? Jo, då dom drar mycket mer watt i startfasen, så kallad toppeffekt eller startström, än vad deras märkdata säger. Vanligtvis drar de ca dubbel mängd effekt i startögonblicket. Men det kan vara upp till fyra-fem gånger så stor som den kontinuerliga effekten.
Ett elverk levererar ofta en startström eller toppeffekt och en något lägre kontinuerlig effekt. Detta tillåter elverket att starta upp produkter som drar mer i startström. När du vet vad de produkter du vill driva drar i startström och kontinuerlig ström mätt i watt kan du enkelt läsa dig till vilken modell du behöver.
Vill du kunna driva flera produkter samtidigt lägger du ihop deras effekt och använder den summan för att hitta en passande modell.
Kom ihåg – välj aldrig ett elverk som ger exakt så mycket watt som du behöver. Effekten kan ibland variera på både lasten och elverket vilket gör att du skall välja ett elverk som ligger en bit över det du behöver. En annan fördel med detta är att elverket inte behöver gå så tungt.

Kan jag driva dator och annan känslig elektronik från ett elverk?

Ja, om elverket har inverterteknologi, Den ger ren och pålitlig el som du kan koppla in vad som helst i kan du använda det till känslig elektronik så som dator och skärmar då det ger samma el som ett eluttag.
Hondas-elverk ger extremt stadig och pålitlig el som lämpar sig väl för alla typer av finelektronisk utrustning. Tidigare har det inte varit så vanligt med inverterelverk men det blir allt vanligare och viktigare.  Ett elverk som saknar inverter men som har AVR (Automatisk Volt Regulator) kan också användas för känslig utrustning. Skillnaden är att istället för att hålla spänningen jämn stänger AVR-funktionen av elverket om en variation i Volten upptäcks. På dieselelverk är det ovanligt med inverterteknik men har ibland AVR – Automatisk Voltreglering. Detta är inte samma sak som en inverter men skyddar dina förbrukare mot variation i elverkets Volt.

Vilken storlek på elverk behöver jag till min svets?

En svets effekt anges på utgående effekt i Ampere till skillnad från andra enheter som anges i sin ingående effekt i Watt. För att räkna ut ingående effekt på en svets tar man den angivna utgående effekten och delar den med 30.
Ett räkneexempel: En svets drar 130A. 130/30 = 4,3kW eller 4300w. Eftersom detta är en uppskattning är det vår rekommendation att välja ett elverk som ger något högre kontinuerlig effekt än vad som behövs. En svets har också vanligtvis en hög startström som också gör att du kan behöva gå upp i storlek på elverk. Dock kan detta kanske kompenseras med att många svetsare sällan svetsar med full effekt.

Hur kopplar jag in mitt elverk till huset vid ett strömavbrott?

Detta skall ALLTID göras av en utbildad elektriker.

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV ELVERK
Vid start av elmotor måste man ta hänsyn till den effekt som motorn kräver när den startar. Den kan vara 3-7 gånger större än märkeffekten, beroende på typ av motor och om motorn är belastad under starten. Elverken tål en överbelastning med 100% i startögonblicket.
Var noga med att kontrollera vilken effekt motorn kräver under drift (står på motorns märkskylt) innan du ansluter motorn till elverket.


TRYCKLUFTSVERKTYG
Tryckluft ger mycket kraft!

Vi har ett stort utbud av Luftdrivna Mutterdragare, Borrmaskiner,  Spärrskaft, Slip- & Kapmaskiner, Vinkelslipar, Sticksågar, Blåspistoler, Färgsprutor och andra specialverktyg.

Att tänka på vid köp av tryckluftsdrivna verktyg:

 • Ger kompressorn den luftmängd som behövs för att driva verktyget? (En kompressor ger ca: 100l/min per hk.)
 • Normalt behöver ett luftverktyg ca 6,0 – 6,5 bars arbetstryck
 • Kan batterimaskin vara ett alternativ då det inte finns luft att tillgå?
 • Hur länge kör jag med maskinen?
 • Låg vikt och vibrationer är viktig faktor för ergonomin vid arbete under längre tid.

BATTERIVERKTYG
Gelins-KGK har även ett brett sortiment av batteridrivna maskiner:

Mutterdragare, Skruvdragare, Spärrskaft, Slip och Sticksågar samt Fettsprutor m.m. De flesta maskiner finns med väska och dubbla batterier samt laddare, men kan köpas som endast verktyg.

Med en batteridriven mutterdragare kan du ta verktyget med dig dit du vill för både däckbyte och monteringsarbeten!

 • Ingersoll Rand är de mest kraftfulla maskinerna på marknaden i sin klass. Finns i 1/2” och 3/4”
 • Levererar samma effekt som en luftmaskin. De här verktygen erbjuder den kraft du vill, med den kontroll som du behöver.
 • Den kraftfulla borstlösa motorn tillsammans med slagmekanismen gör att du får hög kraft i förhållande till den låga vikten.

Verktygstips
Ergonomiska faktorer som verktygets vikt, varvtal, momentnivå, vibrationer och buller ska beaktas noggrant vid val av luftverktyg.