Menu
Kategorier
Brandsläckare

Brandsläckaren är ditt hjälpmedel om olyckan är framme, men det är viktigt vilken typ av brandsläckare du ska välja. Det beror på vilken typ av brand som uppstår och vem som ska använda den.
För hemmabruk rekommenderar vi pulversläckare, det är den typ av brandsläckare som släcker bränder i flest typer av material. Förutom pulversläckare hittar du skumsläckare, koldioxidsläckare, lithiumsläckare och släckspray i vårt sortiment.

Rejäl och tillförlitlig konstruktion

Släckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3.
Samtliga behållare är av stål lackerade med slagtålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med bärhandtag och avtryckare tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. Enkel att använda. Som standard levereras alla modeller med väggfäste. Fordonshållare finns som tillbehör.

Pulver har bäst släckeffekt

Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt och är mest kostnadseffektivt. Det släcker brand på tre sätt:

 1. Kedjereaktion i branden stoppas. Pulvret binder upp de fria radikalerna och stoppar fortsatt förbränning.
 2. Pulverkristallerna smälter och bildar en glasyr på det brinnande ämnet. Det hindrar effektivt återantändning.
 3. Pulvret kyler branden. Det åtgår energi när pulvret bryts ner och smälter. Pulvret är det mest mångsidiga släckmedlet och enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper:
  A Fibrösa material som trä, tyg och papper.
  B Vätskor, plaster, bensin och olja.
  C Gaser t.ex. stadsgas, gasol.
  Släckaren kan användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna är köldbeständiga och kan vara placerade utomhus även vintertid.
Många användningsområden

Lämpliga användningsområden är på fordon och fartyg samt i ladugårdar, verkstäder och förråd. Den enkla hanteringen gör den också lämplig för privatpersoner i lägenheter, villor och fritidshus.
6 kg släckaren uppfyller försäkringsbolagens krav för jordbrukstraktorer och grävmaskiner och andra anläggningsmaskiner. Släckaren används också på fordon som transporterar farligt gods. Den uppfyller räddningsverkets ADR-regler.

9 liter skumsläckare – släckare för hemmet och kontoret

Skumsläckaren har samma enkla och tillförlitliga konstruktion som pulversläckaren. Den är dock laddad med en blandning av vatten och filmbildande skum. Släckaren har hög släckeffekt mot fibrösa material (brandtyp A) och brinnande vätskor (brandtyp B). Den är olämplig mot brinnande gaser och kan inte monteras utomhus vid minusgrader. Väggfäste som standardutrustning. Som extra tillbehör kan skak- och vibrationstestad hållare för fordon och fartyg levereras. Användning: Lämpliga användningsområden är offentlig miljö som butiker, samlingslokaler och fartyg. Den enkla hanteringen gör dem också lämpliga för privatpersoner i villor och fritidshus. De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning där man har blandade brandrisker men vill
undvika nedskräpning med pulver.

CO²-släckare

Kolsyresläckaren ger ett effektivt skydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid är en gas som släcker brand i vätskor, gaser och plaster. Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t.ex. runt en motor eller ett elskåp. Gasen leder inte heller ström och kan användas direkt mot spänningsförande utrustning. Enkel hantering, robust konstruktion i kombination med hög kvalitet på material och ytbehandling gör släckarna lämpliga även för de mest krävande miljöer. CO² är ett rent släckmedel som inte lämnar några rester efter sig.

Regler och Krav
Släckarna uppfyller kraven för bland annat följande användningsområden:
ModellGodkänd förRegler från
2 kg pulverHobby- och veteranbilar,
FritidsbåtarMinimaskiner
Försäkringsbolag.
Sjöfartsverket och
försäkringsbolag.
Försäkringsbolag.
6 kg pulverADR-transporter
Fartyg – inredning
Anläggningsmaskiner
Hem och bostad
Räddningsverk
Sjöfartsverk
Försäkringsbolag
Regler från konsumentverket
9 liter skumHem och bostadRegler från konsumentverket

Visar alla 18 resultat