Kategorier

SPÄNNBAND 2T 6M.

Artikelnummer: 9850206
Benämning: SPÄNNBAND 2T 6M

• En ordentligt säkrad last med ett certifierat spännband minskar risken för skador på godset under transport.
• Spännbanden är försedda med svetsade dubbelkrokar i båda ändarna.
• Spännband används för att säkra lasten under transport samt motverka krafter som verkar på
lasten under dess rörelse.
• Spännbanden uppfyller standarden PN-EN 12195-2.

Längd6 m
Bredd35 mm
Surrningsstyrka2000 kg
Brottstyrka LC1000 / 2000 daN
Vikt0,9 kg