Kategorier

SPÄNNBAND 5T 16M.

Artikelnummer: 9850516
Benämning: SPÄNNBAND 5T 16M

• En ordentligt säkrad last med ett certifierat spännband minskar risken för skador på godset under transport.
• Spännbanden är försedda med svetsade dubbelkrokar i båda ändarna.
• Spännband används för att säkra lasten under transport samt motverka krafter som verkar på
lasten under dess rörelse.
• Spännbanden uppfyller standarden PN-EN 12195-2.

Längd16 m
Bredd50 mm
Surrningsstyrka5000 kg
Brottstyrka LC2500 / 5000 daN
Vikt4,3 kg